Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

rebellious
1472 3ef3
Reposted fromuniesienia uniesienia viaRedPenny RedPenny
rebellious
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo vianegacja negacja
rebellious
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo vianegacja negacja
rebellious

August 12 2013

rebellious
4311 941a 500

August 09 2013

Cute Wedding Couple
Reposted fromweheartit weheartit vianegacja negacja

August 08 2013

9915 de43
Reposted fromcaataleya caataleya viarevalie revalie
rebellious
rings
Reposted fromcube cube
rebellious
Kawa jest szybsza, ale w kinie nie trzeba rozmawiać.

March 28 2013

rebellious
Sądząc po jego minie, właśnie wyobrażał sobie, że robi z nią bardzo, bardzo niegrzeczne rzeczy.
— Katee Robert, Szczęśliwa zamiana
rebellious
rebellious
rebellious
4944 a0de
Reposted fromSoulScream SoulScream viarevalie revalie

January 22 2013

rebellious
Nigdy nie dowiesz się jak czuje się kobieta, która płaczę w poduszkę, która tęskni i choruje, która najbardziej w świecie pragnie by pokochał ją ten kretyn.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamilivanili milivanili
rebellious
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś? 
Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viamilivanili milivanili
rebellious
Idealny związek-
rozmawiamy jak najlepsi przyjaciele.
Wygłupiamy się jak małe dzieci.
Kłócimy się jak stare małżeństwo.
Bronimy się jak rodzeństwo. 
— chciałabym
Reposted fromjagsonify jagsonify viaEtien Etien

January 19 2013

rebellious
Osoby, które poznajemy przez przypadek, zazwyczaj robią najwięcej zamieszania w naszym życiu.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
rebellious
Nie chcę związku, chcę wpadać do ciebie raz na jakiś czas, posłuchać o prozaicznych, codziennych sprawach, pograć w gry wideo, nic nie mówić innym o tej pokręconej relacji, być wolną, ale jednak twoją, ty wolny, ale jednak wierny mi. A pewnego dnia po prostu nie wyjdę. Zatrzymasz mnie pod kołdrą, za rękę, nadgarstek czy co tam, i prześpimy jeszcze trochę, szkołę, ważne spotkania, innych ludzi. Obudzimy się inni, uświadomieni, że z tego może wyjść coś dobrego. Zjemy śniadanie. Zawiążę ci krawat i zapnę marynarkę.
— tak to kiedyś mogło wyglądać.
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viakostuchna kostuchna
rebellious
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— Radiowa Trójka
Reposted frommonamor monamor viaretaliate retaliate

January 15 2013

rebellious
4925 087e 500
wyznanie prosto z polibudy.
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viainyouuu inyouuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl